ZARZĄDZANIE NAJMEM

Zarządzanie najmem skierowane jest do osób, które są Właścicielami nieruchomości (mieszkań, domów) przeznaczonych pod wynajem, a które z różnych względów nie mają czasu, bądź nie posiadają odpowiedniej wiedzy czy doświadczenia, aby się tym wynajmem zajmować.

I tu pojawia się nasza rola jako zarządcy najmem.

W ramach zarządzania najmem oferujemy następujące działania:

  • wsparcie w przygotowaniu nieruchomości pod wynajem;

  • wyszukiwanie najemców, sporządzanie umów najmu i protokolarne przekazywanie lokalu;

  • comiesięczny monitoring płatności czynszowych dokonywanych przez najemców;

  • stała kontrola nieruchomości i pomoc w bieżących naprawach czy remontach nieruchomości (współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami technicznymi);

  • dokonywanie zobowiązań płatniczych w imieniu Właściciela związanych z nieruchomością (w tym: wyliczanie i regulowanie podatku dochodowego z tytułu najmu nieruchomości, regulowanie opłat do wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej, regulowanie podatku od nieruchomości) przy wykorzystaniu środków finansowych nieruchomości oraz konta bankowego nieruchomości;

  • wsparcie w windykacji czynszów od najemców;

  • reprezentowanie Właściciela w kontaktach z najemcami, przed Wspólnotą/Spółdzielnią Mieszkaniową czy urzędami;
  • pomoc w ubezpieczaniu nieruchomości (od ognia i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej) poprzez prowadzenie negocjacji oraz zawieranie umów w imieniu Właściciela;

  • protokolarne przyjęcie nieruchomości od najemcy po zakończeniu umowy najmu.

Zakres naszych usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!